Wskazówka - tu znajdziesz okulary.

Okulary znajdziesz tutaj:

podejdź i naciśnij "A".

Okulary są tutaj